Vanderburgh, David C. “Manitoba Hydro Accommodates Osprey Activity”. Blue Jay, vol. 51, no. 3, Sept. 1993, doi:10.29173/bluejay5430.